گل PVC کد k 116

اسفند 5ام, 1395|

گل PVC کد k 116

گل PVC کد k 116 نمونه‌ای از گل‌های PVC جدید و پُر کاربرد در فروشگاه کاراکابین است. این گل، گل برجسته و از جنس پی وی سی است. استفاده از گل‌های PVC در دکوراسون داخلی کاربرد فراوانی دارد. عموما گل برجسته PVC را از روی طرح‌های […]

به اشتراک بگذارید:

گل PVC کد k 117

اسفند 5ام, 1395|


گل PVC کد k 117

گل PVC کد k 117 نمونه‌ای از گل‌های PVC کوچک و پُر کاربرد در فروشگاه کاراکابین است. این گل، گل برجسته و از جنس پی وی سی است. استفاده از گل‌ PVC در دکوراسون داخلی کاربرد فراوانی دارد. عموما گل برجسته PVC را از روی طرح‌های […]

به اشتراک بگذارید:

گل PVC کد k 118

اسفند 5ام, 1395|


گل PVC کد k 118

گل PVC کد k 118 نمونه‌ای از گل‌های PVC کوچک و پُر کاربرد در فروشگاه کاراکابین است. این گل، گل برجسته و از جنس پی وی سی است. استفاده از گل‌ PVC در دکوراسون داخلی کاربرد فراوانی دارد. عموما گل برجسته PVC را از روی طرح‌های […]

به اشتراک بگذارید:

گل PVC کد K101

اسفند 5ام, 1395|

گل PVC کد K101

استفاده از گل پی وی سی در ساخت کابینت های روشویی PVC به طور روز افزون در حال گسترش است. گل pvc به قطعاتی تزئینی با اشکال و نقوش اسلیمی و با جنس pvc اتلاق میشود. این گل بر روی درب، پیشانی، کنج، زیر درب و به صورت نوار درحاشیه‌های کابینت نصب می‌شود. گل […]

به اشتراک بگذارید:

گل PVC کد K102

اسفند 5ام, 1395|

گل PVC کد K102

استفاده از گل پی وی سی در ساخت کابینت روشویی PVC به طور روز افزون در حال گسترش است. گل pvc به قطعاتی تزئینی با اشکال و نقوش اسلیمی و با جنس pvc اتلاق می‌شود. این گل بر روی درب، پیشانی، کنج، زیر درب و به صورت نوار درحاشیه‌ کابینت نصب می‌شود. گل […]

به اشتراک بگذارید:

گل PVC کد K103

اسفند 5ام, 1395|

گل PVC کد K103

استفاده از گل پی وی سی در ساخت کابینت روشویی PVC به طور روز افزون در حال گسترش است. گل pvc به قطعاتی تزئینی با اشکال و نقوش اسلیمی و با جنس pvc اتلاق می‌شود. این گل بر روی درب، پیشانی، کنج، زیر درب و به صورت نوار درحاشیه‌ کابینت نصب می‌شود. گل […]

به اشتراک بگذارید: