دستگیره کابینت تک پیچ

دستگیره کابینت مدل کله شیر

دستگیره کله شیر

نام محصول: دستگیره سلطنتی کله شیر
شرکت سازنده: وارداتی
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره تک پیچ
ابعاد: 4*7 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: تک پیچ
رنگ: قهوه‌ای سوخته
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت سلطنتی و …

دستگیره کابینت سلطنتی

دستگیره سلطنتی آمون

نام محصول: دستگیره سلطنتی آمون
شرکت سازنده: وارداتی
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره تک پیچ
ابعاد: 3*5.5 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: تک پیچ
رنگ: قهوه‌ای سوخته
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت سلطنتی و …

دستگیره کابینت سلطنتی

دستگیره سلطنتی حلقه

نام محصول: دستگیره سلطنتی حلقه
شرکت سازنده: وارداتی
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره تک پیچ
ابعاد: 3.5*4.5 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: تک پیچ
رنگ: قهوه‌ای
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت سلطنتی و …

دستگیره سلطنتی مدل کلون

دستگیره کلون

نام محصول: دستگیره سلطنتی کلون
شرکت سازنده: وارداتی 
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره تک پیچ
ابعاد: 4*6 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: تک پیچ
رنگ: زیتونی
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت سلطنتی و …

دستگیره کابینت دو پیچ

دستگیره کابینت مدل گل مسی

دستگیره گل مسی

نام محصول: دستگیره گل مسی
شرکت سازنده: ایرانی 
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 4*18 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: مسی
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بالا
کاربرد: تولید کابینت آشپزخانه و …

دستگیره کابینت مدل گل نقره‌ای

دستگیره گل نقره‌ای

نام محصول: دستگیره گل نقره‌ای
شرکت سازنده: ایرانی 
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 4*18 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: نقره‌ای
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بالا
کاربرد: تولید کابینت آشپزخانه و …

دستگیره کابینت مدل گل طلائی

دستگیره گل طلائی

نام محصول: دستگیره گل طلائی
شرکت سازنده: ایرانی 
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 4*18 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: طلائی
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بالا
کاربرد: تولید کابینت آشپزخانه و …

دستگیره کابینتی مدل سولن

دستگیره سولن

نام محصول: دستگیره کابینتی سولن
شرکت سازنده: ایرانی 
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 2*14 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: کروم
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بالا
کاربرد: تولید کابینت آشپزخانه و …

دستگیره کابینت مدل دراگون طلائی

دستگیره دراگون طلائی

نام محصول: دستگیره دراگون طلائی
شرکت سازنده: ایرانی 
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 3*15 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: طلائی
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بالا
کاربرد: تولید کابینت آشپزخانه و …

دستگیره کابینت مدل دراگون کروم

دستگیره دراگون کروم

نام محصول: دستگیره دراگون کروم
شرکت سازنده: ایرانی 
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 3*15 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: کروم
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بالا
کاربرد: تولید کابینت آشپزخانه و …

دستگیره کابینت مدل S

دستگیره S

نام محصول: دستگیره کابینتی S
شرکت سازنده: ایرانی 
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 2*14 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 130 میلیمتر
رنگ: کروم
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بالا
کاربرد: تولید کابینت آشپزخانه و …

دستگیره کابینت مدل فولادی خالدار

دستگیره فولادی خالدار

نام محصول: دستگیره فولادی خالدار
شرکت سازنده: ایرانی 
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 1.5*13 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: کروم
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بالا
کاربرد: تولید کابینت سلطنتی و …

دستگیره کابینت مدل دیاموند

دستگیره دیاموند

نام محصول: دستگیره دیاموند
شرکت سازنده: ایرانی 
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 1.5*13 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 125 میلیمتر
رنگ: کروم
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بالا
کاربرد: تولید کابینت آشپزخانه و …

دستگیره کابینت مدل سرتینا

دستگیره سرتینا

نام محصول: دستگیره سرتینا
شرکت سازنده: ایرانی 
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 1.7*12 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: نقره‌ای
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بالا
کاربرد: تولید کابینت آشپزخانه و …

دستگیره کابینت مدل ورساچ زیتونی

دستگیره ورساچ زیتونی

نام محصول: دستگیره ورساچ زیتونی
شرکت سازنده: وارداتی
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 1.5*11 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: زیتونی
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت سلطنتی و …

دستگیره کابینت مدل ورساچ مسی

دستگیره ورساچ مسی

نام محصول: دستگیره ورساچ مسی
شرکت سازنده: وارداتی
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 1.5*11 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: مسی
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت سلطنتی و …

دستگیره کابینت کد 029

دستگیره کد 029

نام محصول: دستگیره سلطنتی کد 029
شرکت سازنده: وارداتی
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 2.5*17 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: طوسی دور طلائی
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت سلطنتی و …

دستگیره کابینت مدل روماک R1200

دستگیره روماک R1200

نام محصول: دستگیره روماک R1200
شرکت سازنده: وارداتی
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 2*15 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: سفید دور طلائی
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت سلطنتی و …

دستگیره کابینت کد 4358

دستگیره کد 4358

نام محصول: دستگیره سلطنتی کد 4358
شرکت سازنده: وارداتی
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 1.5*15 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: طوسی دور طلائی
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت سلطنتی و …

دستگیره کابینت مدل 015

دستگیره کد 015

نام محصول: دستگیره سلطنتی کد 015
شرکت سازنده: وارداتی
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 1.5*15 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: سفید دور طلائی
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت سلطنتی و …

دستگیره کابینت مدل سرامیکی گرد

دستگیره سرامیکی گرد

نام محصول: دستگیره سرامیکی گرد
شرکت سازنده: وارداتی
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 2*15 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: سفید – مسی
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت سلطنتی و …

دستگیره کابینت مدل سرامیکی تخت

دستگیره سرامیکی تخت

نام محصول: دستگیره سرامیکی تخت
شرکت سازنده: وارداتی
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 2*13 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: سفید – زیتونی
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت سلطنتی و …

دستگیره کابینت مدل صدفی

دستگیره صدفی

نام محصول: دستگیره صدفی
شرکت سازنده: وارداتی
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 2*12 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: زیتونی
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت سلطنتی و …

دستگیره کابینت مدل روماک R1300

دستگیره روماک R1300

نام محصول: دستگیره روماک R1300
شرکت سازنده: وارداتی
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 3*16 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: سفید دور طلائی
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت سلطنتی و …

دستگیره کابینت مدل پاپیونی

دستگیره پاپیونی

نام محصول: دستگیره پاپیونی
شرکت سازنده: ایرانی 
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: ****
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: کروم
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بالا
کاربرد: تولید کابینت آشپزخانه و …

دستگیره کابینت مدل هلالی T300

دستگیره هلالی T300

نام محصول: دستگیره هلالی T300
شرکت سازنده: ایرانی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: ****
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: نقره‌ای
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بالا
کاربرد: تولید کابینت آشپزخانه و …

دستگیره کابینت مدل پیچی کروم

دستگیره پیچی کروم

نام محصول: دستگیره پیچی کروم
شرکت سازنده: ایرانی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: ****
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: کروم
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بالا
کاربرد: تولید کابینت آشپزخانه و …

دستگیره کابینت فولادی

****

نام محصول: دستگیره ****
شرکت سازنده: ایرانی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 3*16 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ: نقره‌ای
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بالا
کاربرد: تولید کابینت آشپزخانه و …

دستگیره کریستال طلائی تک پیچ

دستگیره کریستال طلائی

نام محصول: دستگیره کریستال طلائی
شرکت سازنده: ایرانی 
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 3*4 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: تک پیچ
رنگ: طلائی – نقره‌ای
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: ببسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت آشپزخانه و …

دستگیره ABS مدل رز

دستگیره ABS مدل رز

نام محصول: دستگیره ABS مدل رز
شرکت سازنده: ایرانی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 5*12 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ:
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت آشپزخانه و …

دستگیره ABS اشرفی

دستگیره ABS اشرفی

نام محصول: دستگیره ABS اشرفی
شرکت سازنده: ایرانی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 4*17 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: 96 میلیمتر
رنگ:
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت آشپزخانه و …

دستگیره ABS تک رز

دستگیره ABS تک رز

نام محصول: دستگیره ABS تک رز
شرکت سازنده: ایرانی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: دستگیره کابینت – دستگیره سلطنتی – دستگیره دو پیچ
ابعاد: 4*12 سانتیمتر
فاصله سوراخ دستگیره: تک پیچ
رنگ:
مقاومت در برابر خط و خش و زنگ زدگی: بسیار بالا
کاربرد: تولید کابینت آشپزخانه و …

چسب یک دو سه و آکواریوم

مایع چسب دو جزئی استارباند

مایع چسب دو جزئی StarBond

نام محصول: مایع چسب دو جزئی StarBond
شرکت سازنده: وارداتی (ترکیه)
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: چسب 123 – چسب دو جزئی استارباند
وزن مایع چسب: 100 گرم
رنگ: بی رنگ
قدرت چسبندگی: بالا
کاربرد: برای چسباندن چوب، سنگ، پلاستیک، PVC و …

چسب دو جزئی اینترباند

چسب دو جزئی InterBond

نام محصول: چسب دو جزئی InterBond
شرکت سازنده: وارداتی (ترکیه)
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: چسب 123 – چسب دو جزئی اینترباند
وزن مایع چسب: 100 گرم
رنگ: بی رنگ
قدرت چسبندگی: بالا
کاربرد: برای چسباندن چوب، سنگ، پلاستیک، PVC و …

چسب دو جزئی مپل مکس

چسب دو جزئی MapleMax

نام محصول: چسب دو جزئی MapleMax
شرکت سازنده: وارداتی (ترکیه)
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: چسب 123 – چسب دو جزئی مپل‌مکس
وزن مایع چسب: 100 گرم
رنگ: بی رنگ
قدرت چسبندگی: بالا
کاربرد: برای چسباندن چوب، سنگ، پلاستیک، PVC و …

چسب دو جزئی MitreApel

چسب دو جزئی MitraApel

نام محصول: چسب دو جزئی MitraApel
شرکت سازنده: وارداتی (ترکیه)
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: چسب 123 – چسب دو جزئی میتراپل
وزن مایع چسب: 100 گرم
رنگ: بی رنگ
قدرت چسبندگی: بسیار بالا
کاربرد: برای چسباندن چوب، سنگ، پلاستیک، PVC و …

چسب آکواریوم اینترباند

چسب آکواریوم InterBond

نام محصول: چسب آکواریوم InterBond
شرکت سازنده: وارداتی (ترکیه)
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: چسب آکواریوم – چسب سیلیکون
وزن مایع چسب: ****
رنگ: بی رنگ
قدرت چسبندگی: بالا
کاربرد: برای چسباندن شیشه، چوب، پلاستیک، PVC و …

چسب آکواریوم لازیو‌فیکس

چسب آکواریوم LazioFix

نام محصول: چسب آکواریوم LazioFix
شرکت سازنده: وارداتی (ترکیه)
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: چسب آکواریوم – چسب سیلیکون
وزن مایع چسب: ****
رنگ: بی رنگ
قدرت چسبندگی: بالا
کاربرد: برای چسباندن شیشه، چوب، پلاستیک، PVC و …

مایع چسب دو جزئی ترک‌فیکس

مایع چسب دو جزئی TurkFix

نام محصول: مایع چسب دو جزئی TurkFix
شرکت سازنده: وارداتی (ترکیه)
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: چسب 123 – چسب دو جزئی ترک‌فیکس
وزن مایع چسب: 100 گرم
رنگ: بی رنگ
قدرت چسبندگی: بالا
کاربرد: برای چسباندن چوب، سنگ، پلاستیک، PVC و …

مایع چسب دو جزئی اینترباند

مایع چسب دو جزئی InterBond

نام محصول: مایع چسب دو جزئی InterBond
شرکت سازنده: وارداتی (ترکیه)
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: چسب 123 – چسب دو جزئی اینترباند
وزن مایع چسب: 100 گرم
رنگ: بی رنگ
قدرت چسبندگی: بالا
کاربرد: برای چسباندن چوب، سنگ، پلاستیک، PVC و …

چسب آکواریوم M4000

چسب آکواریوم M4000

نام محصول: چسب آکواریوم M4000
شرکت سازنده: وارداتی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: چسب آکواریوم – چسب سیلیکون
وزن مایع چسب: 275 گرم
رنگ: بی رنگ
قدرت چسبندگی: بالا
کاربرد: برای چسباندن شیشه، چوب، پلاستیک، PVC و …

چسب-آکواریوم ایکس پاور

چسب آکواریوم XPower

نام محصول: چسب آکواریوم XPower
شرکت سازنده: وارداتی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: چسب آکواریوم – چسب سیلیکون
وزن مایع چسب: 280 گرم
رنگ: بی رنگ
قدرت چسبندگی: بالا
کاربرد: برای چسباندن شیشه، چوب، پلاستیک، PVC و …

چسب-آکواریوم وال

چسب آکواریوم Whale

نام محصول: چسب آکواریوم Whale
شرکت سازنده: وارداتی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: چسب آکواریوم – چسب سیلیکون
وزن مایع چسب: ****
رنگ: بی رنگ
قدرت چسبندگی: بالا
کاربرد: برای چسباندن شیشه، چوب، پلاستیک، PVC و …

چسب-آکواریوم فلامینگو

چسب آکواریوم Flamingo

نام محصول: چسب آکواریوم Flamingo
شرکت سازنده: وارداتی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: چسب آکواریوم – چسب سیلیکون
وزن مایع چسب: 245 گرم
رنگ: بی رنگ
قدرت چسبندگی: بالا
کاربرد: برای چسباندن شیشه، چوب، پلاستیک، PVC و …

پایه کابینت و نگهدارنده

پایه آلومینیوم 8 سانتی

پایه آلومینیوم 8 سانتیمتری

نام محصول: پایه کبریتی 8 سانتیمتری
شرکت سازنده: ایرانی (Bentini)
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه کبریتی – پایه آلومینیوم – پایه کابینت
ارتفاع: 8 سانتیمتر
میزان تحمل فشار: بسیار بالا
ضخامت ورق آلومینیوم: 1 میلیمتر
کاربرد: پایه کابینت قابل ریگلاژ

پایه آلومینیوم 10 سانتی

پایه آلومینیوم 10 سانتیمتری

نام محصول: پایه کبریتی 10 سانتیمتری
شرکت سازنده: ایرانی (Bentini)
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه کبریتی – پایه آلومینیوم – پایه کابینت
ارتفاع: 10 سانتیمتر
میزان تحمل فشار: بسیار بالا
ضخامت ورق آلومینیوم: 1 میلیمتر
کاربرد: پایه کابینت قابل ریگلاژ

پایه آلومینیوم 12 سانتی

پایه آلومینیوم 12 سانتیمتری

نام محصول: پایه کبریتی 12 سانتیمتری
شرکت سازنده: ایرانی (Bentini)
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه کبریتی – پایه آلومینیوم – پایه کابینت
ارتفاع: 12 سانتیمتر
میزان تحمل فشار: بسیار بالا
ضخامت ورق آلومینیوم: 1 میلیمتر
کاربرد: پایه کابینت قابل ریگلاژ

پایه آلومینوم 14 سانتی

پایه آلومینیوم 14 سانتیمتری

نام محصول: پایه کبریتی 14 سانتیمتری
شرکت سازنده: ایرانی (Bentini)
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه کبریتی – پایه آلومینیوم – پایه کابینت
ارتفاع: 14 سانتیمتر
میزان تحمل فشار: بسیار بالا
ضخامت ورق آلومینیوم: 1 میلیمتر
کاربرد: پایه کابینت قابل ریگلاژ

آویز آینه کوچک

آویز آینه کوچک

نام محصول: آویز آینه کوچک
شرکت سازنده: ایرانی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: بست آویز قاب آینه – آویز آینه – آویز میخی آینه
ابعاد: 1*3 سانتیمتر
میزان تحمل فشار: بالا
جنس: فلزی ضد زنگ
کاربرد: آویز قاب آینه و …

بست آویز قاب آینه

بست آویز قاب آینه

نام محصول: بست آویز قاب آینه
شرکت سازنده: ایرانی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: بست آویز قاب آینه – آویز آینه – آویز پیچی آینه
ابعاد: 2*2*2 سانتیمتر
میزان تحمل فشار: بالا
جنس: پلاستیک فشرده سبک
کاربرد: آویز قاب آینه و …

پایه کبریتی طرح آلومینیومی

پایه صدفی (طرح آلومینیوم)

نام محصول: پایه صدفی (طرح آلومینیوم)
شرکت سازنده: ایرانی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه کبریتی – پایه صدفی -پایه آلومینیوم – پایه کابینت
ارتفاع: 10-12-14 سانتیمتر
میزان تحمل فشار: بالا
جنس: پلاستیک دو تیکه فشرده
کاربرد: پایه کابینت قابل ریگلاژ

پایه آلومینیوم 6 سانتی

پایه آلومینیوم 6 سانتیمتری

نام محصول: پایه کبریتی 6 سانتیمتری
شرکت سازنده: ایرانی (Bentini)
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: پایه کبریتی – پایه آلومینیوم – پایه کابینت
ارتفاع: 6 سانتیمتر
میزان تحمل فشار: بسیار بالا
ضخامت ورق آلومینیوم: 0.5 میلیمتر
کاربرد: پایه کابینت قابل ریگلاژ

گونیا

گونیای T

گونیای T

نام محصول: گونیای T
شرکت سازنده: ایرانی 
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: گونیای T، گونیای لبه قائمه ، گونیای 4 پیچ
ابعاد: 2*2*3 سانتیمتر
میزان تحمل فشار: بسیار بالا
ضخامت فلز: 1.5 میلیمتر
کاربرد: اتصال ورق MDF و یا PVC در گوشه های قائمه

گونیای کاور دار

گونیای کاور دار

نام محصول: گونیای کاور دار
شرکت سازنده: ایرانی 
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: گونیای کاور دار، گونیای لبه قائمه ، گونیای 4 پیچ
ابعاد: 3*3*3 سانتیمتر
میزان تحمل فشار: بالا
ضخامت فلز: 1 میلیمتر
کاربرد: اتصال ورق MDF و یا PVC در گوشه های قائمه

گونیای پلاستیکی

گونیای پلاستیکی

نام محصول: گونیای پلاستیکی
شرکت سازنده: ایرانی 
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: گونیای پلاستیکی، گونیای لبه قائمه، گونیای 4 پیچ
ابعاد: 2*2*2 سانتیمتر
میزان تحمل فشار: متوسط
ضخامت پلاستیک: 1.5 میلیمتر
کاربرد: اتصال ورق MDF و یا PVC در گوشه های قائمه

گونیای فلزی

گونیای فلزی

نام محصول: گونیای فلزی
شرکت سازنده: ایرانی 
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: گونیای فلزی، گونیای لبه قائمه، گونیای 2 پیچ
ابعاد: 2*2*2 سانتیمتر
میزان تحمل فشار: بالا
ضخامت فلز: 1.5 میلیمتر
کاربرد: اتصال ورق MDF و یا PVC در گوشه های قائمه

لولا آرام‌بند و لولا چوب

لولا چوب کمپ

لولا چوب کمپ

نام محصول: لولا چوب کمپ
شرکت سازنده: وارداتی (Camp)
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: لولای چوب، لولای کابینت، لولا معمولی، لولای 4 پیچ
جنس: فلزی ضد زنگ زدگی
میزان تحمل فشار: بالا
ضخامت فلز: 1.5 میلیمتر
کاربرد: لولای درب کابینت آشپزخانه و …

لولا پمپی الیسا

لولا پمپی الیسا

نام محصول: لولا پمپی آلیسا
شرکت سازنده: وارداتی (Alisa)
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: لولا پمپی، لولای کابینت، لولا آرامبند، لولای 6 پیچ
جنس: فلزی ضد زنگ زدگی
میزان تحمل فشار: بالا
ضخامت فلز: 1.5 میلیمتر
کاربرد: لولای درب کابینت آشپزخانه و …

لولا پمپی دیاموند

لولا پمپی دیاموند

نام محصول: لولا پمپی دیاموند
شرکت سازنده: وارداتی (Diamond)
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
نام عمومی: لولا پمپی، لولای کابینت، لولا آرامبند، لولای 6 پیچ
جنس: فلزی ضد زنگ زدگی
میزان تحمل فشار: بالا
ضخامت فلز: 1.5 میلیمتر
کاربرد: لولای درب کابینت آشپزخانه و …

زیرسری آینه باکس - زیر سری لوله استیل 16 میلیمتری

زیر سری لوله استیل

نام محصول: زیر سری لوله استیل
شرکت سازنده: ایرانی 
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: زیر سری آینه باکس، زیر سری لوله استیل
ابعاد: 2*2*3 سانتیمتر
میزان تحمل فشار: بالا
جنس: پلاستیک فشرده
کاربرد: نگهدارنده آینه باکس و لوله استیل

ریل دو تیکه ، ریل ساچمه ای و سایر یراق‌آلات کابینت

سوزن مبلی منگنه

سوزن مبلی منگنه

نام محصول: سوزن مبلی منگنه
شرکت سازنده: ایرانی (تکتاز)
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: سوزن مبلی، سوزن منگنه، میخ کابینت
جنس: فلزی ضد زنگ زدگی
میزان تحمل فشار: بالا
ابعاد: 16*80 میلیمتر
کاربرد: برای اتصالات با میخکوب بادی و …

میخ اسکا

میخ اسکا

نام محصول: میخ اسکا
شرکت سازنده: ایرانی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: میخ SK، میخ ، سوزن مبلی
جنس: فلزی ضد زنگ زدگی
میزان تحمل فشار: بالا
طول: 25 الی 45 میلیمتر
کاربرد: برای اتصالات با میخکوب بادی و …

ریل ساچمه ای دوتکه 25 سانتیمتری

ریل ساچمه ای 2 تیکه Moramo

نام محصول: ریل ساچمه ای 2 تیکه Moramo
شرکت سازنده: ایرانی (تکنو صبا)
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: ریل دو تیکه، ریل کِشو کابینت
جنس: فلزی ضد زنگ زدگی
میزان تحمل فشار: بالا
طول ریل: 25 سانتیمتر
کاربرد: ریل کشوی کابینت و …

لوله استیل آبکاری شده

لوله استیل آبکاری شده

نام محصول: لوله استیل آبکاری شده
شرکت سازنده: ایرانی (استیل صنعت)
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: لوله استیل، لوله آبکاری، آویز حوله
قطر: 16 میلیمتر
میزان تحمل فشار: بالا
جنس: استیل ضد زنگ زدگی
کاربرد: آویز حوله و …

پیچ ام دی اف 1.6 سانتیمتری

پیچ ام دی اف 16 میلیمتری

نام محصول: پیچ MDF
شرکت سازنده: ایرانی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پیچ MDF، پیچ مشکی، پیچ کابینت
طول: 16-20-25 میلیمتر
میزان تحمل فشار: بالا
جنس: فلزی با مقاومت زنگ زدگی بالا
کاربرد: برای اتصالات صفحات MDF ، PVC و …

پیچ ام دی اف 5 سانتی متری

پیچ ام دی اف 50 میلیمتری

نام محصول: پیچ MDF
شرکت سازنده: ایرانی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پیچ MDF، پیچ مشکی، پیچ کابینت
طول: 30-40-50 میلیمتر
میزان تحمل فشار: بالا
جنس: فلزی با مقاومت زنگ زدگی بالا
کاربرد: برای اتصالات صفحات MDF ، PVC و …

پیچ دستگیره 2 سانتیمتری

پیچ دستگیره

نام محصول: پیچ دستگیره 
شرکت سازنده: ایرانی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پیچ دستگیره، پیچ 2 سانت، پیچ
طول: 20 میلیمتر
میزان تحمل فشار: بالا
جنس: فلزی با مقاومت زنگ زدگی بالا
کاربرد: اتصال دستگیره به درب کابینت 

پیچ دستگیره 3.5 سانتیمتری

پیچ دستگیره

نام محصول: پیچ دستگیره 
شرکت سازنده: ایرانی
کیفیت: درجه یک


توضیحات محصول
نام عمومی: پیچ دستگیره، پیچ 3.5 و 4 سانت، پیچ
طول: 35 – 40 میلیمتر
میزان تحمل فشار: بالا
جنس: فلزی با مقاومت زنگ زدگی بالا
کاربرد: اتصال دستگیره به درب کابینت 

یراق آلات کابینت PVC

استفاده از یراق آلات کابینت با کیفیت تولید کابینت آشپزخانه و کابینت روشویی کاربرد گسترده ای دارد میتوانید انواع یراق آلات کابینت از قبیل دستگیره و لولا گازور را از ما خریداری نمایید

تولید کابینت آشپزخانه و کابینت سرویس های بهداشتی نیازمند استفاده از مرغوبترین و باکیفیت ترین یراق آلات کابینت می‌باشد. یراق آلات کابینت PVC در اشکال . طرح های مختلف تولید میشود. انواع مختلف یراق کابینت در ساخت کابینت PVC مورد استفاده قرار میگیرد. علاوه بر آن استفاده از این یراق آلات در دکوراسیون داخلی منازل و ادارات نیز کاربرد دارد; یراق آلاتی مانند چسب دو جزئی 123 که در مدل های مختلفی از قبیل چسب ترک فیکس (turkfix)، چسب دو جزئی یک دو سه برند میترا اپل (mitra apell)، چسپ یک دو سه برند مپل مکس (maple max)، چسپ دو جزئی 123 برند آکس فیکس (Ax fix) و چسب های دیگری نظیر استارباند، اینتر باند، لازیو فیکس و ... که تقریبا از تمامی کارخانجات تولید چسب 123 ترکیه می‌باشند. چسب های دو جزئی 123 عموما ساخت کشور ترکیه و با قابلیت چسبندگی بسیار بالا و خیلی سریع دارند. علاوه بر چسب، یراق آلات دیگری که مورد نیاز تولید انواع کابینت آشپزخانه و کابینت سرویس‌های بهداشتی است را می‌توانید در فروشگاه کاراکابین خریداری نمایید. یراق آلات تولید کابینت VPC و کابینت MDF بسیار زیاد است. یراق آلاتی مانند پایه کابینت آلومینیوم که به نام پایه کبریتی نیز شناخته می‌شود و همچنین پایه صدفی که شکل جدید پایه کبریتی است را می‌توانید در فروشگاه کاراکابین خریداری نمایید. انواع دستگیره کابینت از قبیل دستگیره‌های سلطنتی و ساده و در انواع آبکاری شده و نشده و همچنین دستگیره کابینت پلاستیکی و دستگیره کابینت فلزی و همچنین دستگیره کابینت سرامیکی را می‌توانید تهیه کنید. تولید کنندگان کابینت آشپزخانه می‌توانند انواع دستگیره کابینت از قبیل دستگره دیاموند، دستگیره سولن، دستگیره تک پیچ و دوپیچ 96 میلیمتر و دستگیره 128 میلیمتر را از گروه تولیدی کاراکابین خریداری نمایند. دستگیره های وارداتی و سلطنتی موجود در فروشگاه کاراکابین مانند دستگیره گل طلائی و گل نقره ای نمونه دیگری از دستگیره های فروشگاه کاراکابین است. نمونه هایی از دستگیره های موجود در فروشگاه به شرح زیر است. دستگیره فولادی خالدار، دستگیره سلطنتی کله شیر، دستگیره آمون، دستگیره کابینت پی وی سی طرح گل، دستگیره دراگون، دستگیره ورساچ، دستگیره ورساچ زیتونی و ورساچ کرومی ، دستگیره الماسی تک پیچ، دستگیره روماک، دستگیره سلطنتی تحت ، دستگیره هلالی و پاپیونی و همچنین انواع دستگیره های دو پیچ و تک پیچ را میتوانید به عنوان یراق مهم و پر کاربرد در تولید کابینت MDF و کابینت PVC مورد استفاده قرار دهید و خریداری کنید. علاوه بر موارد ذکر شده در بالا یراق آلات پُر کاربرد دیگری که در ساخت کابینت استفاده گسترده ای دارند نیز در فروشگاه کاراکابین عرضه می‌گردد. یراق آلاتی مانند یتونه سنگی آرکو و سایر بتونه های مهم و با کیفیت، انواع پیچ ام دی اف در ابعاد 1.5 تا 4 سانتی متر و همچنین یراق آلاتی نظیر لولا آرامبند و لولا پمپی که برای اتصال درب کابینت بر روی بدنه کابینت مورد استفاده قرار می‌گیرد. یراق پرکاربرد دیگری نظیر گونیا که در مدل های گونیای فلزی بزرگ و کوچک و همچنین گونیای پلاستیکی و گونیای کاور دار عرضه می‌گردد. علاوه بر آن انواع لوله استیل و لوله فلزی که برای بخش نصب جا حوله ای بر روی کابینت روشویی مورد استفاده قرار میگیرد. یراق آلات دیگری نظیر میخ اسکا، سوزن مبلی و سوزن منگنه ، پیچ 2.5 و 3 سانتیمتر دستگیره و ... را میتوانید با قیمت مناسب از گروه تولیدی کاراکابین خریداری نمایید. کاراکابین نماینده رسمی پخش انواع یراق آلات مورد نیاز تولید کابینت آشپزخانه و کابینت روشویی است که میتوانید برای خرید محصولات این شرکت با شماره تلفن 08134526903 تماس حاصل نمایید.

به اشتراک بگذارید: