سنگ روشویی کابینت سلطنتی

سنگ روشویی کابینت سلطنتی

سنگ روشویی کد 9752

نام محصول: سنگ روشویی کد 9752
شرکت سازنده:
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
وزن: — کیلوگرم
ابعاد: 14*47*47 سانتیمتر
قابلیت نصب شیر دستشویی: دارد
رنگ محصول: سفید – طلایی
کاربرد : سنگ کابینت روشویی

سنگ روشویی کابینت سلطنتی

سنگ روشویی کد 9070

نام محصول: سنگ روشویی کد 9070
شرکت سازنده:
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
وزن: — کیلوگرم
ابعاد: 15*46*68 سانتیمتر
قابلیت نصب شیر دستشویی: دارد
رنگ محصول: سفید – طلایی
کاربرد : سنگ کابینت روشویی

سنگ روشویی کابینت سلطنتی

سنگ روشویی کد 9066

نام محصول: سنگ روشویی کد 9066
شرکت سازنده:
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
وزن: — کیلوگرم
ابعاد: 16*43*60 سانتیمتر
قابلیت نصب شیر دستشویی: دارد
رنگ محصول: سفید – طلایی
کاربرد : سنگ کابینت روشویی

سنگ روشویی کابینت سلطنتی

سنگ روشویی کد 9061

نام محصول: سنگ روشویی کد 9061
شرکت سازنده:
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
وزن: — کیلوگرم
ابعاد: 15*41*60 سانتیمتر
قابلیت نصب شیر دستشویی: ندارد
رنگ محصول: مشکی – طلایی
کاربرد : سنگ کابینت روشویی

سنگ روشویی کابینت سلطنتی

سنگ روشویی کد 9752

نام محصول: سنگ روشویی کد 9752
شرکت سازنده:
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
وزن: — کیلوگرم
ابعاد: 14*47*47 سانتیمتر
قابلیت نصب شیر دستشویی: دارد
رنگ محصول: سفید – طلایی
کاربرد : سنگ کابینت روشویی

سنگ روشویی کابینت سلطنتی

سنگ روشویی کد 9751

نام محصول: سنگ روشویی کد 9751
شرکت سازنده:
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
وزن: — کیلوگرم
ابعاد: 14*43*55 سانتیمتر
قابلیت نصب شیر دستشویی: دارد
رنگ محصول: سفید – طلایی
کاربرد : سنگ کابینت روشویی

سنگ روشویی کابینت سلطنتی

سنگ روشویی کد 9061

نام محصول: سنگ روشویی کد 9061
شرکت سازنده:
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
وزن: — کیلوگرم
ابعاد: 15*41*61 سانتیمتر
قابلیت نصب شیر دستشویی: ندارد
رنگ محصول: سفید – طلایی
کاربرد : سنگ کابینت روشویی

سنگ روشویی کابینت سلطنتی

سنگ روشویی کد 9905

نام محصول: سنگ روشویی کد 9905
شرکت سازنده:
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
وزن: — کیلوگرم
ابعاد: 12*40*57 سانتیمتر
قابلیت نصب شیر دستشویی: دارد
رنگ محصول: سفید – طلایی
کاربرد : سنگ کابینت روشویی

سنگ روشویی کابینت سلطنتی

سنگ روشویی کد 9723

نام محصول: سنگ روشویی کد 9723
شرکت سازنده:
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
وزن:
ابعاد:
قابلیت نصب شیر دستشویی: دارد
رنگ محصول: سفید – طلایی
کاربرد : سنگ کابینت روشویی

سنگ روشویی کابینت سلطنتی

سنگ روشویی کد 9714

نام محصول: سنگ روشویی کد 9714
شرکت سازنده:
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
وزن:
ابعاد:
قابلیت نصب شیر دستشویی: دارد
رنگ محصول: سفید – طلایی
کاربرد : سنگ کابینت روشویی

سنگ روشویی کابینت سلطنتی

سنگ روشویی کد 9058

نام محصول: سنگ روشویی کد 9058
شرکت سازنده:
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
وزن:
ابعاد:
قابلیت نصب شیر دستشویی: ندارد
رنگ محصول: سفید – طلایی
کاربرد : سنگ کابینت روشویی

سنگ روشویی کابینت سلطنتی

سنگ روشویی کد 9029

نام محصول: سنگ روشویی کد 9029
شرکت سازنده:
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
وزن:
ابعاد:
قابلیت نصب شیر دستشویی: دارد
رنگ محصول: سفید – نقره‌ای
کاربرد : سنگ کابینت روشویی

سنگ روشویی کابینت سلطنتی

سنگ روشویی کد 9764

نام محصول: سنگ روشویی کد 9764
شرکت سازنده:
کیفیت: ممتاز


توضیحات محصول
وزن:
ابعاد:
قابلیت نصب شیر دستشویی: دارد
رنگ محصول: سفید – طلائی
کاربرد : سنگ کابینت روشویی

به اشتراک بگذارید: